Multimedia

Programy pomocnicze i plug-iny

Większość przeglądarek potrafi wyświetlić poprawnie kod HTML, tekst oraz ilustracje z poprawnymi rozszerzeniami (GIF, JPEG). Jeżeli natrafią na plik z innym rozszerzeniem muszą polegać na dwóch rodzajach narzędzi: programach pomocniczych oraz plug-inach.

Ważne jest, aby używać odpowiednich rozszerzeń w plikach, by przeglądarka nie miała problemu z rozpoznaniem go. Istnieje system standaryzowanych rozszerzeń zwany MIME (multipurpose Internet Mail Extensions).

Najczęściej używane typy MIME to:

TYP MIME Rozszerzenie
image/gif .gif
image/jpeg .jpeg, .jpg, .jpe
audio/x-wave .wav
video/quicktime .qt, .mov
video/mpeg .mpg, .mpe, .mpeg
video/x-msvideo .avi
application/octet-stream .exe
application/x-compressed .zip, .z, .gz, .tgz

Plug-iny to małe programy, które umożliwiają odtwarzanie dźwięku lub video na stronie WWW. Użytkownik nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia, czy działania. Jednak bez nich przeglądarka nie będzie w stanie uruchomić pliku w swoim oknie, dlatego zostanie otworzony program zewnętrzny, zwany także programem pomocniczym, który będzie umiał obsłużyć dany rodzaj pliku. Jeśli nie znajdzie się żaden odpowiedni program pomocniczy przeglądarka zaproponuje zapisanie tego pliku na dysku.


Do góry strony


Osadzanie dźwięków na stronie

Jeśli chcemy dać możliwość użytkownikowi odsłuchania na stronie jakiegoś dźwięku, na przykład fragmentu piosenki, możemy to zrobić za pomocą znacznika EMEBED.

<EMBED SRC="dźwięk">

Dodatkowo można użyć atrybutów:

AUTOSTART=false, aby dźwięk był odtwarzany zaraz po wejściu użytkownika na stronę.

LOOP=n, gdzie n określa ile razy dźwięk ma być odtwarzany

CONTROLS, który określa sposób wyświetlenia elementów sterujących. Może przybierać wartości:

 • Console - konsola
 • Smallconsole - mała konsola
 • Playbutton - przycisk odtwórz
 • Pausebutton - przycisk wstrzymaj
 • Stopbutton - przycisk stop
 • Volumebutton - suwak głośności

W razie użycia CONTROLS należy określić:

WIDTH=x i HEIGHT=y, gdzie x i y określają odpowiednio szerokość i wysokość elementów sterujących.

Przykład:

<EMBED SRC="hit.wav" CONTROLS="playbutton" "volumebutton" "stopbutton"WIDTH=25 HEIGHT=25 AUTOSTART=false>
Do góry strony


Zamieszczenie dźwięku na stronie WWW

Najprostsza metoda umieszczenia pliku z dźwiękiem na stronie WWW, to podobnie jak w przypadku klipów video, stworzenie połączenia do niego.

<A HREF="dźwięk">
ETYKIETA lub połączenie z obrazekim <IMG SRC="obrazek">
</A>

Przykład:

<A HREF="Beethoven.wma">Posłuchaj dziewiątej symfonii Beethovena</A>

Posłuchaj dziewiatej symfonii Beethovena
  UWAGI:
 • Po kliknięciu na połączenie wskazujące na zewnętrzny plik dźwiękowy przeglądarka będzie chciała uruchomić program pomocniczy, jeśli takiego nie znajdzie da możliwość zapisania pliku na dysku.

Do góry strony


Dźwięk w tle  

W Internet Explorer dodano specjalną funkcję, dzięki której użytkownik przeglądając może słuchać muzyki, dźwięków dołączonych do strony. Służy do tego znacznik BGSOUND.

<BGSOUNG SRC="dźwięk.wav">

Można dodać atrybut LOOp=n, gdzie n oznacza ile razy dźwięk ma być odtworzony. Aby dźwięk był nieskończenie wiele razy należy wpisać LOOO=-1 lub LOO=infinite.

<BGSOUND SRC="dźwięk.wav" LOOP=4>

  UWAGI:
 • Znacznik ten obsługuje formaty WAV, AU i MIDI.

Do góry strony


Umieszczanie plików RealAudio

Na stronie można także umieścić plik RealAudio. Wystarczy, aby na stronie znalazł się bezpośredni odsyłacz do pliku RealAudio.

<a href="plik.ra">kliknij tutaj</a>

Innym sposobem umieszczenia pliku RA na stronie jest użycie polecenia EMBED:

<embed src="plik.ra" autostart=true type=audio/x-pn-realaudio-plugin>

Spowoduje to wyświetlenie interfejsu RealPlayera, jeśli jest on zainstalowany w systemie użytkownika.


Do góry strony


Zamieszczenie filmu wideo na stronie WWW

Na stronie WWW można umieścić film video. Najprościej wykonuje się to definiując połączenie do klipu. Należy zwrócić uwagę, aby plik był w formacie zrozumiałym dla użytkowników: MPEG, AVI czy QuickTime.

Obydwie przeglądarki potrafią wyświetlać klipy video, lecz oczywiście w odmienny sposób. Dlatego przydatne może być dołączenie do strony WWW połączenia do zewnętrznego pliku video. W takim przypadku, po tym jak użytkownik kliknie na połączenie przeglądarka ściągnie plik i uruchomi odpowiedni program pomocniczy.

<A HREF="klip video">, gdzie klip video to ścieżka dostępu do pliku na serwerze.
ETYKIETA lub obrazek jako połączenie <IMG SRC="obrazek">
</A>


Przykład:

<A HREF="sword.avi"><IMG SRC="sword.gif" WIDTH="55" HEIGHT="200" BORDER="0" ALT="Kliknij by zobaczyć film"></A>

Kliknij by zobaczyć film

Do góry strony

Wbudowanie wewnętrznego klipu wideo

Aby wstawić klip video na stronę WWW można użyć znacznika EMBED, który w przypadku plików AVI jest zrozumiały zarówno dla IE jak i Netscape.

<EMBED SRC="film.avi" WIDTH=x HEIGHT=y>, gdzie:

SRC="film.avi", jest adresem URL pliku z rozszerzeniem avi

WIDTH=x i HEIGHT=y to wyrażone w pikselach szerokość i wysokość klipu avi.

Można użyć także:

AUTOSTART=true, klip otworzy się po wejściu użytkownika na stronę

LOOP=true, klip będzie odtwarzał się w "kółko"

Przykład:

<EMBED SRC="sword.avi" AUTOSTART=false>
Do góry stronyWbudowanie wideo  

Internet Explorer obsługuje specjalny atrybut znacznika IMG, który pozwala wstawiać klip video na stronę.

<IMG SRC="obrazek" DYNSRC=film.avi">

SRC="obrazek", gdzie obrazek to statyczna ilustracja, która wyświetla się zanim klip zostanie odtworzony; najlepiej nadaje się do tego pierwsza klatka filmu.

DYNSRC=film.avi, gdzie film.avi to adres wybranego klipu Opcjonalnie można użyć atrybutów:

LOOP=n, gdzie n określa ile razy film ma być odtworzony; można użyć LOOP=infinite, aby film odtwarzał się w "kółko"

CONTROLS, aby pojawiły się przyciski play, pause i stop

START=zdarzenie, gdzie zdarzenie może przyjmować wartości:

  FILEOPEN - klip zostanie odtworzony po tym jak użytkownik przeskoczy na stronę,

  MOUSEOVER - klip zostanie od odtworzony po tym jak użytkownik wskaże połączenie wskaźnikiem myszy.
Do góry strony


Tworzenie szyldów - marquee

Efektownym dodatkiem w przeglądarce Internet Explorer są szyldy (ang. marquee), czyli "pływające" w poprzek ekranu napisy. Nie wchodzą one w zakres standardu HTML 4.0. Tworzy się je znacznikiem MARQUEE, który może mieć dopisane wiele atrybutów.

<MARQUEE BAHAVIOR=sposób DIRECTION=kierunek LOOP=n SCROOLAMOUNT=n SCROOLDELAY=n>

BAHAVIOR=sposób, określa sposób, w jaki tekst ma się pojawić na ekranie:

 • Scroll - tekst pojawi się z jednej strony a zniknie z drugiej
 • Slide - tekst pojawi się z jednej strony i zatrzyma się
 • Alternate - tekst pojawia się z jednej strony, odbija się od drugiego końca i tak dalej.

DIRECTION=kierunek określa, z której strony tekst ma się pojawić, do wyboru left lub right

LOOP=n, gdzie n to ilość przesunięć tekstu po ekranie; wartość infinite przesuwa tekst w nieskończoność

SCROOLAMOUNT=n, gdzie n to odstęp między kolejnymi powtórzeniami tekstu (w pikselach)

SCROOLDELAY=n, służy do określenia czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami tekstu (w milisekundach)

Oczywiście można użyć "zwykłych" znaczników: HEIGHT, WIDTH, HSPACE, VPASCE, ALIGN czy BORDER.

Przykład:

<MARQUEE WIDTH=75% HEIGHT=20 BEHAVIOUR=scroll DIRECTION=left BGCOLOR=yellow>Szyld marquee jako przykład</MARQUEE>

Szyld marquee jako przykład


Do góry strony


Schronisko Dla Bezdomnych Zwierzat w Poznaniu